Zapisy na RAZEM ŁATWIEJ

RAZEM ŁATWIEJ - warsztat online

Zapraszamy do udziału w warsztacie online, którego celem jest zwiększenie umiejętności organizowania działań osób aktywnie działających na terenach wiejskich w warunkach kryzysu/epidemii. Spotkanie to posłuży także rozpoznaniu aktualnych potrzeb osób aktywnie działających na terenach wiejskich i zebraniu przykładowych działań społecznych w dobie kryzysu.

Spotkanie będzie miało formę warsztatu moderowanego, prowadzonego online za pomocą platformy Zoom przeznaczonej do prowadzenia wideokonferencji. Planowany czas warsztatu to 4 godziny zegarowe z 20 minutową przerwą. W warsztacie udział weźmie 10-12 osób aktywnie działających na obszarach wiejskich.

Do udziału w warsztacie online zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji) lub grup nieformalnych, działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.

Warsztat online prowadzony będzie przez psycholożkę społeczną zajmującą się opracowywaniem strategii zakresu zarządzania organizacją i realizowanymi przez nią projektami społecznymi.

Czemu służyć ma warsztat?

 • Wspólnie określimy aktualne potrzeby organizacji.
 • Przyjrzymy się barierom związanym z koniecznością działania w warunkach dystansu społecznego.
 • Sprawdzimy aktualnie dostępne możliwości działania w dobie epidemii i zasoby jakie mamy.
 • Stworzymy bazę pomysłów wspólnych działań w środowiskach lokalnych.

Kilka uwag i komentarzy uczestników poprzedniego warsztatu:

„Fantastycznie spędzone 4 godziny, ciepło i energia bijąca od osoby prowadzącej”; „Bardzo, bardzo dobry pomysł. Dla mnie duży ładunek pozytywnej energii i mocy”; „Wymiana doświadczeń z innymi sołtysami/osobami zaangażowanymi w działania społeczności, możliwość wymiany zdań nt. jak to teraz jest w innych społecznościach”; „Wymiana informacji i doświadczeń w nowej sytuacji jest bardzo potrzebna”.

Data warsztatu online
Jest to ten sam, cyklicznie powtarzający się warsztat. Prosimy o wybranie jednego terminu:

   Data warsztatu online    Godziny

   Termin zakończenia rejestracji uczestników   

18 czerwca 2020 r.     12:00 - 16:00    16 czerwca 2020 r.
24 czerwca 2020 r. 12:00 - 16:00 17 czerwca 2020 r.
30 czerwca 2020 r. 12:00 - 16:00 23 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

 

UWAGA! Jednorazowo w warsztacie może brać udział 10-12 osób. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku dużej liczby zgłoszeń rejestracja uczestników może zostać zamknięta przed terminem.

Informacje o kolejnych spotkaniach podamy w czerwcu.

Warsztat jest bezpłatny dla uczestników.

Jak wziąć udział w warsztacie online?
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztacie online, prosimy o szczegółowe wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego. Data zakończenia rejestracji na każde ze spotkań podana jest w powyższej tabeli. Każdy uczestnik wypełnia formularz indywidualnie. Kompletnie i starannie wypełniony formularz rekrutacyjny jest warunkiem zakwalifikowania do udziału w warsztacie, dlatego przed wysłaniem prosimy sprawdzić poprawność danych, szczególnie adresu e-mail.

Po wypełnieniu formularza, na podany w nim adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zgłoszenia. Najczęstszą przyczyną braku maila zwrotnego jest jego przekierowanie go do „spamu” lub błędnie wpisany adres e-mail. Zalecamy sprawdzenie skrzynki spamowej, jeśli nie otrzymaliście potwierdzenia zgłoszenia, prosimy o przesłanie informacji o jego braku do Fundacji (mslotwinskalychota@fww.pl).

Potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowym programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu, na który zostaną Państwo zakwalifikowani.

Zapraszamy!

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Monika Słotwińska-Łychota
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, lok. 1; 01-022 Warszawa
e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl,  tel.: (+22) 636 25-70 do 75

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją warsztatu online Razem Łatwiej

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Wspomagania Wsi z siedzibą przy ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa, zwana dalej Fundacją. 
 2. W sprawie przetwarzania danych można się z nami skontaktować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres rodo@fww.pl lub pisząc list na adres biura Fundacji. 
 3. Uczestników warsztatu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i nr telefonu. Te dane zbieramy, ponieważ jest to zamknięty warsztat i chcemy, żeby były na nim tylko zaproszone osoby, które będą mogły swobodnie, ale nie anonimowo się wypowiadać. Kontakt jest nam potrzebny, żeby przesłać link do spotkania, materiały szkoleniowe i ewentualnie skontaktować się w przypadku problemów z połączeniem. Chcielibyśmy też mieć możliwość poinformowania uczestników/uczestniczek o kolejnych naszych działaniach. Danych nie wykorzystamy w żadnym innym celu.
 4. Pani/Pana dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia warsztatu online “Razem Łatwiej” realizowanego w terminach 18 czerwca 2020 r., 24 czerwca 2020 r. i 30 czerwca 2020 r. Fundacja zobowiązuje się do przeprowadzenia warsztatu a Państwo do uczestniczenia w nim - jest to umowa dwustronna. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy - bez podania danych osobowych nie jest możliwe przeprowadzenie warsztatu. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zatem niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a po zakończeniu umowy również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 5. Po zakończeniu umowy Pani/Pana dane osobowe zostaną zapisane w naszej elektronicznej bazie kontaktów (CRM) i będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Wspomagania Wsi - Administratora danych, jakim jest informowanie o naszych działaniach na rzecz rozwoju wsi i małych miast (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 6. Fundacja udostępni Państwa dane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi związane z prowadzoną działalnością na rzecz Administratora, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
 7. Fundacja nie będzie wykorzystywała Państwa danych do profilowania, co oznacza, że nie podejmujemy decyzji o uczestnictwie w organizowanych przez Fundację zdarzeniach w sposób zautomatyzowany.
 8. W przypadku gdyby Fundacja przetwarzała dane w sposób niewłaściwy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Państwa dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będziemy działać i mieć Państwu coś do zaproponowania. Jeśli jednak nie chce Pani/Pan, żeby jego dane były w naszej bazie kontaktów (CRM), prosimy o napisanie do nas w tej sprawie na adres: rodo@fww.pl. Można to zrobić w dowolnym momencie. 
Dane uczestnika
Dane organizacji
Jest to ten sam, cyklicznie powtarzający się warsztat. Prosimy o wybranie jednego terminu. Uwaga: ze względów organizacyjnych, na każde szkolenie część uczestników zostanie zakwalifikowana jako uczestnicy rezerwowi. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko.