Zapisy na Maróz 2021

Jak zgłosić się na spotkanie w Marózie?

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z regulaminem Spotkania i z informacjami dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Fundację Wspomagania Wsi wraz z opisami warsztatów

Ankietę należy wypełnić i wysłać do 5 sierpnia 2021 r. do godziny 23.59. Każdy uczestnik wypełnia ankietę indywidualnie. Kompletnie i starannie wypełniona ankieta rekrutacyjna jest warunkiem zakwalifikowania do udziału w Spotkaniu, dlatego przed wysłaniem prosimy sprawdzić poprawność danych, szczególnie adresu e-mail. Po wypełnieniu ankiety na podany w niej adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zgłoszenia. Najczęstszą przyczyną braku maila zwrotnego jest jego przekierowanie do folderu SPAM lub błędnie wpisany adres. Zalecamy sprawdzenie skrzynki spamowej, jeśli nie otrzymaliście potwierdzenia, prosimy o przesłanie informacji o jego braku do Fundacji (maroz@fww.pl). Przesłany mail będzie zawierał link do pliku pdf, będącym potwierdzeniem zgłoszenia. 

Potwierdzenie otrzymane mailem należy wydrukować i po podpisaniu przez wskazane osoby i przystawieniu pieczątki organizacji wysłać do Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA pocztą (adres: ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica) lub skan podpisanego potwierdzenia mailem na adres maroz2021@nida.pl do 12 sierpnia 2021 r.

Organizatorzy Spotkania mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie uczestników oraz ograniczenia sanitarne nakładane przez odpowiednie organy kierują zaproszenie na spotkanie przede wszystkim do osób, które zostały w pełni zaszczepione przeciwko COVID19 nie później niż 9 września 2021. Osoby zgłaszające chęć udziału w Spotkaniu poproszone zostaną o podpisanie oświadczenia o zaszczepieniu, przesłanie jego skanu nie później niż 20 września 2021 na adres mailowy maroz2021@nida.pl

Potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z:

Dane uczestnika
Dane organizacji
Zapraszamy do udziału w moderowanej sesji. Twoja opowieść będzie trwała ok. 15 min. dla grupy kilkunastu osób. Pomożemy Ci ją przygotować. Fundacja zastrzega sobie wybór spośród zgłoszeń, jeśli liczba chętnych przekroczy możliwości czasowe i techniczne.
Jeśli TAK, prosimy napisać:
Twój wybór ułatwi nam organizację sesji
Twój wybór ułatwi nam organizację sesji
Staramy się, aby nasze zajęcia odpowiadały potrzebom uczestników. W czasie Spotkania każdy uczestnik weźmie udział w dwóch warsztatach. Prosimy o wybranie dwóch tematów zajęć z sekcji "Jak sobie poradzić" oznaczonej cyframi od 1 do 4 i dwóch tematów z sekcji "Jak zrobić" oznaczonych literami od A do D. Postaramy się zapewnić udział w jednym z wybranych warsztatów w każdej sekcji. Rozszerzone opisy warsztatów można znaleźć w pliku https://www.witrynawiejska.org.pl/maroz2021/warsztaty.pdf.
Jeśli masz specjalne potrzeby związane ze swoim zdrowiem, prosimy o kontakt z Fundacją NIDA.